KRİSTAL KAYMASI (BENİNGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO) NEDİR?

KRİSTAL KAYMASI (BENİNGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO) NEDİR?

Normal koşulda hepimizin kulağında dengemizi sağlayan iç kulak yapıları içinde tuz tanesine benzeyen “otolit” adı verilen kristaller vardır. Bu kristaller bir jel tabaka içinde yer alırlar. Bir şekilde bu kristaller olması gereken yerden kayıp yarım daire kanallarına kaçarsa hastada baş dönmesi meydana gelir. Bu hastalığın neden ortaya çıktığına gelince bilinen sebepleri arasında kafaya alınan darbeler, uzamış yatak istirahati, geçirilmiş bazı kulak ameliyatları sayılabileceği gibi hiçbir neden de olmayabilir.

Kristal Kayması (Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo) Nasıl Tedavi Edilir?


Kristal Kayması Hastalığı' nın tanısında öykü çok önemlidir. Bu hastalıktan şüphelenildiğinde 'Dix-Hallpike' manevrası denilen bir manevrayla tanı konmaktadır. Bu manevrayla tanı koyulunca tedavide 'Epley' manevrası olarak adlandırılan bir manevrayla yer çekiminden yararlanılarak kristaller yerine oturtulur ve hasta böylece tedavi edilmiş olur. Bir tek tedavi manevrasının bile etkinliği çok yüksektir. Epley tedavi manevrası sonrası hastaya bazı tavsiyelerde bulunulur. Hastaya iki gece sırtının arkasına birden fazla yastık koyup oturur pozisyona yakın uyuması, 3. geceden itibaren sorun olan kulağının karşı tarafındaki omzu üzerine dönüp (örneğin sağ kulak hastaysa sol omzunun üzerine dönerek) 7 gece boyunca yan yatması önerilir. Onuncu geceden itibaren hasta normal yaşamına geri dönebilir.